AEX324

La pròxima generació
no tripulada

MDO
Multi-Domain Operations
Descobreix el sistema AEXAEX324

La pròxima generació

no tripuladaMDO
Operacions Multidomini

Escriviu alguna cosa...

Escriviu alguna cosa...Sistema MDO

IronWake és un sistema d’arquitectura oberta i modular (OAMS) i d’operacions multidomini (MDO), que integra aeronaus, sistemes de suport de terra i gestió d’actius. Aquests sistemes poden operar de manera autònoma, supervisada o manual en la presa de decisions estratègiques de la missió, amb control centralitzat o distribuït segons les necessitats estratègiques. La plataforma de software millora aquesta integració.

Software UTM basat en IA

La relació home-màquina gestionada per IA permet la gestió dels recursos disponibles, operacions tàctiques preconcebudes, guia d’aeronaus, disponibilitat de recursos operatius, control de flota, formació de xarxes o eixams. També gestiona la recepció de qualsevol informació del domini, des de sensors, càmeres i alertes de personal operatiu, influenciant els líders de la missió de forma autònoma o supervisada per donar suport a la presa de decisions o per actuar de manera semi-autònoma, ja sigui en el desplegament o en la conclusió.


IA aplicada a la seguretat de l'aeronau

Ruta

El sistema també gestiona la navegació en cas de pèrdua de GPS, utilitzant sistemes inercials i visuals per orientar-se fins a la seva recuperació, detectant possibles interferències de Jamming o Spoofing.

Trajectòria

Els sistemes d’IA comanden les missions, gestionant de manera dinàmica els possibles obstacles i la ruta per aconseguir els objectius d’identificació previstos..

Energia

La gestió de l'energia també està vinculada a la IA, controlant el consum de bateria, la durada prevista i el retorn, així com la vida útil de la mateixa i les recàrregues planificades, assolint una gran precisió en la seva gestió.

Blockchain

De la mateixa manera, detecta possibles anomalies en la comunicació, actuant en conseqüència sobre les ordres rebudes, que es gestionen per una comparativa basada en blockchain, alertant al sistema de diferències en els codis rebuts o transmesos per diferents elements del sistema.


Computer Vision

Detecció i identificació, són, per descomptat, l'element esperat de tota IA i sistemes de visió computacional (CV). Gràcies a l'avançat sistema òptic, és possible detectar i posicionar objectius amb absoluta precisió. D'altra banda, l'entrenament dels sistemes de visió proporciona al pilot un control total dia/nit de les identificacions d'objectius.

I-VR: Realitat Inversa

És un concepte d'immersió total operativa, on el controlador de l'aeronau o la missió té tota la informació de totes les fonts dins del camp operatiu. Es basa en la representació virtual de l'entorn operatiu, on es representen tots els actors, dades de sensors, posicions de recursos, i la posició i visió real de les càmeres de totes les aeronaus i diagrames operatius.

Aeronau
A324


UAVs de gran capacitat operativa basada en IA, completament autònoms i autosuficients, capacitats per treballar en MDO, i alhora prendre decisions tàctiques autònomes, comandar grups d’aeronaus o gestionar altres recursos sense unitat centralitzada. Són per tant, capaços d’operar en entorns molt hostils i finalitzar siguin quines siguin les circumstàncies l'operació encarregada.


 Aeronau
A324


AVs de gran capacitat operativa basada en IA, completament autònoms i autosuficients, capacitats per treballar en MDO, i alhora prendre decisions tàctiques autònomes, comandar grups d’aeronaus o gestionar altres recursos sense unitat centralitzada. Són per tant, capaços d’operar en entorns molt hostils i finalitzar siguin quines siguin les circumstàncies l'operació encarregada.


​Disseny
extraordinari

Envergadura de 3 m

Pes de 15 kg

Relació pes potència 5:1 per maniobres a gran velocitat 

Deteccions DN: 12,8 km

Deteccions tèrmiques: 3,9 Km


Disseny extraordinari

Envergadura de 3 m

Pes de 15 kg

Potència 5:1 per maniobres a gran velocitat

Deteccions DN: 12,8 km

Deteccions tèrmiques: 3,9 kmÒptica i Optrònica

Producció pròpia, amb capacitats tèrmiques i diürnes, a més de 5000 metres de telèmetre, per a un posicionament precís de l'objectiu. També té marcatge de lents i il·luminació làser NIR.

Fusellatge

Dissenyat íntegrament en AexSpace, el fusellatge suporta acceleracions de 50 m/s2, gràcies al seu disseny exclusiu, que combina fibra de carboni, alumini i niló, per aconseguir una elasticitat i un comportament únics.

Producció pròpia

Totes les peces es fabriquen i es munten a l'empresa, disposant d'un control de qualitat intern a nivell aeronàutic. També permet la personalització de components per a cada client d'una manera senzilla.

Capacitats d'helicòpter de rang mitjà
en resistència i detecció

Capacitat de detecció

Amb capacitats de vol des de 1,5 a 5h, aconsegueix cobrir radis operatius de fins a 50 km, alhora els seus sistemes òptics poden realitzar deteccions a 13 km (sistemes dia/nit) i a 4 km de forma tèrmica.


Pilotatge immersiu

Sistema dual de detecció i pilotatge amb ajuda de visió nocturna de llarg abast, proporciona a l’aeronau el reconeixement d’amenaces potencials, creant rutes per complir les missions, suggereix o activa altres recursos o aeronaus depenent de l'amenaça detectada, coordinant els recursos per una operativa segura complint els objectius.


Escenaris extrems

L'A324 està estudiat per ser operatiu a les zones de més alçada o humides, on la densitat de l'aire és molt baixa, conservant el seu nivell operatiu i prestacions.


Energia adaptable

També en entorns de molt calor o fred, els seus components s'adapten a les condicions, o es poden substituir pels que millor s'adapten a la missió.


Preparat per a la cobertura de missió contínua i ininterrompuda

En combinació amb els sistemes de terra H324, l'aeronau és capaç d'autoabastir-se i per tant crear un cercle infinit operatiu, sempre estarà disponible i desplegada per a qualsevol missió.

Compliment de normes C5 i C6

Comunicacions

Sistemes de comunicacions redundants: C2 de llarg abast de freqüència llicenciada 5GH, de mitjà abast en freqüència oberta, ràdio alternativa de mitjà abast, sistemes inalàmbrics basats en ràdio o 5G.

Posicionament estratègic

IR, Apagat o Aeronàutic. Proporcionen al pilot la seguretat de no ser detectat fàcilment en entorns hostils, i alhora acompleixen els requisits de les certificacions pel que fa a visibilitat en entorns operatius convencionals.Sistemes de Terra Vertiport

H324


Els sistemes de terra permeten operacions contínues d'enlairament, aterratge i càrrega automàtica per a missions completament autònomes. En qualsevol escenari, l'aire condicionat garanteix temperatures òptimes de càrrega de la bateria, independentment de les condicions externes. 

Aquests hangars estan integrats al programa IronWake, que ofereix recàrrega, neteja, protecció i manteniment i inspecció automatitzats de baix nivell d'aeronaus a través d'IA.

Faciliten l'agrupació de múltiples hangars en un únic vertiport per centralitzar les operacions terrestres d'aeronaus, interconnectats per establir un sistema redundant d'energia i gestió.


Sistema de terra
H324


Els sistemes de terra permeten operacions continuades d’enlairament, aterratge i càrrega automàtics per a missions completament autònomes. En qualsevol escenari, mitjançant la climatització, es permet una càrrega de bateries a temperatura òptima independentment de la temperatura exterior. Els H324 són hangars amb diferents estàndards de fabricació, des de l'alta resistència, per entorns hostils o permanents fins a models portàtils i fàcilment desplegables. S’integren dins el programa IronWake, proporcionant la recàrrega, la neteja, la protecció de les aeronaus i el manteniment i inspecció automatitzats de baix nivell per part d'IA.