AEX P324
PERSONALITZACIÓ I PROJECTES

Donar suport al client des de les seves necessitats fins al llançament del producte.


Contacta amb nosaltres

Necessitats del client 

Estudi de les necessitats específiques del client i proposta de solució proporcionada per AEX.

Simulació

Simulació digital en l'entorn d'operacions, per definir les especificacions i límits operatius.

Operacions reals

Operacions del món real combinades amb realitat mixta, per comprovar la idoneïtat del sistema i fer els canvis necessaris abans de la producció.

Lliurament i instal·lació 

Fabricació de sistemes. 
Formació del personal del client per a l'obtenció de les certificacions.
Lliurament del producte.

Training of the client's staff to obtain the certifications.​​​​

Necessitats del client

Pot ser una mina al desert d'Atacama, una operació de vigilància a la selva africana o un port marítim. S'analitzen totes les possibilitats conjuntament amb el client i el seu equip de seguretat, operatiu i organitzatiu per tal de lliurar un sistema perfectament adaptat i integrat amb les necessitats de l'operació.


It can be a mine in the Atacama desert, a surveillance operation in the African jungle, or a seaport. All the possibilities are analyzed together with the client and his security, operational and organizational team in order to deliver a product perfectly adapted and integrated with the operation's systems

Detecció

VR takes immersive gaming to another level. From deep environmental interactions to puzzle solving.

Temps

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Terreny

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Comunicacions

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Disseny de l'operació

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Necessitats de hardware i software

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Simulació

Pot ser una mina al desert d'Atacama, una operació de vigilància a la selva africana o un port marítim. S'analitzen totes les possibilitats conjuntament amb el client i el seu equip de seguretat, operatiu i organitzatiu per tal de lliurar un sistema perfectament adaptat i integrat amb les necessitats de l'operació.


It can be a mine in the Atacama desert, a surveillance operation in the African jungle, or a seaport. All the possibilities are analyzed together with the client and his security, operational and organizational team in order to deliver a product perfectly adapted and integrated with the operation's systems

Simulador d'entrenament amb IA

Founder and chief visionary, Tony is the driving force behind the company. He loves to keep his hands full by participating in the development of the software, marketing, and customer experience strategies.

Simulador del temps

Mich loves taking on challenges. With his multi-year experience as Commercial Director in the software industry, Mich has helped the company to get where it is today. Mich is among the best minds.

Simulador del procés d'esdeveniments

Aline is one of the iconic people in life who can say they love what they do. She mentors 100+ in-house developers and looks after the community of thousands of developers.

Simulador d'operacions

Iris, with her international experience, helps us easily understand the numbers and improves them. She is determined to drive success and delivers her professional acumen to bring the company to the next level.

Operacions reals

Pot ser una mina al desert d'Atacama, una operació de vigilància a la selva africana o un port marítim. S'analitzen totes les possibilitats conjuntament amb el client i el seu equip de seguretat, operatiu i organitzatiu per tal de lliurar un sistema perfectament adaptat i integrat amb les necessitats de l'operació.

It can be a mine in the Atacama desert, a surveillance operation in the African jungle, or a seaport. All the possibilities are analyzed together with the client and his security, operational and organizational team in order to deliver a product perfectly adapted and integrated with the operation's systems

Detecció

VR takes immersive gaming to another level. From deep environmental interactions to puzzle solving.

Temps

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Terreny

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Comunicacions

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Lliurament i instal·lació

Pot ser una mina al desert d'Atacama, una operació de vigilància a la selva africana o un port marítim. S'analitzen totes les possibilitats conjuntament amb el client i el seu equip de seguretat, operatiu i organitzatiu per tal de lliurar un sistema perfectament adaptat i integrat amb les necessitats de l'operació.

It can be a mine in the Atacama desert, a surveillance operation in the African jungle, or a seaport. All the possibilities are analyzed together with the client and his security, operational and organizational team in order to deliver a product perfectly adapted and integrated with the operation's systems

Disseny de l'operació

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

Necessitats de hardware i software

From design concept to the showroom, create and manage workflows with better collaboration.

50,000+ companies run Odoo to grow their businesses.

Join us and make your company a better place.